Doorgaan naar inhoud
Handgemaakt en gratis verzending vanaf €15,-.
Handgemaakt en gratis verzending vanaf €15,-.

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van uw privacy is voor ons dan ook van het grootste belang.

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en dat wij er alles aan doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij houden wij ons strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring beschrijven wij waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u heeft (bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten kopen en onze diensten gebruiken via onze website. Dit omvat gegevens die online worden verzameld via accounts.

De meeste persoonsgegevens die wij gebruiken zijn nodig om uw bestelling uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.

In dit privacybeleid vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Coosje Bright

Delflandweg 164

3119XC Schiedam, Nederland

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op via: kcc@coosjebright.com

UITZONDERINGEN:

Om u de betaalmethode Klarna te kunnen aanbieden, moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan Klarna. Dit is alleen het geval als u met Klarna wilt betalen.

Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u na de betaling gebruik kunt maken van de betaalmethode.

De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betalingsgeschiedenis en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het functioneren van de website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze website of inlogt op een bestaande account of wanneer u producten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Indien het gebruik van uw gegevens zonder uw toestemming wettelijk niet is toegestaan, zullen wij u altijd vooraf toestemming vragen voor het gebruik van uw gegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De uitvoering van overeenkomsten met u

Voor relatiebeheer

Productontwikkelingen

Het uitvoeren van analyses en marktonderzoeken

Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Klantenzorg

Voor de publicatie van recensies

Bescherming van ons eigendom en fraudepreventie

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?
Volgens de wet mogen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat:

De verwerking van de meeste persoonsgegevens die wij gebruiken is noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een product koopt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u vragen stelt over onze producten;

Het gebruik is noodzakelijk om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, bijvoorbeeld bij het gebruik van dienstverleners in verband met de opdrachtverwerking, zoals pakketdiensten, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses, registratieprocedures en het gebruik van beveiligingsinstrumenten. Ons belang is om onze producten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke en veilige manier aan te bieden en ons eigendom te beschermen;

In sommige gevallen heeft u expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens;

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze gecodeerd verzonden; zo gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer) voor de communicatie via uw internetbrowser. Om de bescherming van uw gegevens op lange termijn te waarborgen, worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien en waar nodig bijgewerkt. Deze principes gelden ook voor bedrijven die namens ons en in onze opdracht gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken of bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hieronder vindt u de toepasselijke bewaartermijnen per soort gebruik. Na afloop of vervulling van het doel worden uw persoonsgegevens verwijderd of beperkt. In het geval van beperking worden uw gegevens verwijderd zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn niet meer in de weg staat aan verwijdering.

inactieve accounts bewaren - 6 maanden*

Hangende bestellingen bewaren - 4 weken*

mislukte bestellingen opslaan - 1 week*

geannuleerde bestellingen opslaan - 1 week*

voltooide bestellingen opslaan - 12 maanden*

*Ons systeem zal deze gegevens na afloop van deze termijnen automatisch definitief verwijderen. Het is bijvoorbeeld in uw eigen belang om uw bestelgeschiedenis tijdig uit te printen en te bewaren.

Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoeken van de website (cookies)?
Wij gebruiken cookies in overeenstemming met onze cookieverklaring en de relevante regelgeving om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

Toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);

Hoe u op de website bent gekomen (vorige website, hyperlink, enz.);

Aantal verzonden gegevens;

Welke browser en browserversie u gebruikt;

Het besturingssysteem dat u gebruikt;

Welke internet service provider u gebruikt;

Uw IP-adres, dat uw internetprovider aan uw computer toekent wanneer u verbinding maakt met het internet.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te waarborgen en om de inhoud van onze website correct te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek en marketingdoeleinden en om onze websites aan te passen.

Wanneer en hoe gebruikt u de gegevens om informatie over uw producten, speciale aanbiedingen en andere berichten te sturen?
Wij gebruiken uw gegevens om de door u bestelde informatie over onze aanbiedingen en andere acties naar het door u opgegeven e-mailadres te sturen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming of wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Abonnement op de nieuwsbrief op onze website

U kunt zich op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Uw

inschrijving vindt plaats in de zogenaamde double-opt-in procedure. Na inschrijving ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen.

Verzending per post

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie over onze aanbiedingen en acties per post toe te sturen.

Wij willen dat u onze e-mails met plezier leest. Daarom stellen wij alles in het werk om alleen informatie op te nemen die voor u interessant kan zijn. Wij meten en registreren open- en doorklikpercentages in uw gebruikersprofiel. Deze informatie omvat of en wanneer u onze e-mails opent, op welke inhoud in de e-mails u klikt en wanneer en waarom onze e-mails u mogelijk niet bereiken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

Natuurlijk kunt u zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, d.w.z. uw toestemming intrekken. Hiervoor vindt u in elke e-mail of nieuwsbrief een afmeldlink en kunt u uw afmelding op onze website bevestigen. U kunt een dergelijk verzoek ook doen via kcc@coosjebright.nl.

Het is niet mogelijk om af te zien van bepaalde informatieve mededelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder service e-mails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

Wat doet u met de informatie die u ontvangt wanneer u contact met ons opneemt, zich registreert of als gast een bestelling plaatst?
Contact

Als u telefonisch, per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het telefoongesprek wordt NOOIT opgenomen.

Registratie

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens. In dit geval is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij, afhankelijk van het individuele geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) alsmede gegevens over de door u gekozen betaalwijze.

Bovendien hebben wij uw gegevens nodig om ons klantenbestand te onderhouden, zodat daarin alleen correcte gegevens worden opgeslagen. Om typefouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat de door u bestelde artikelen u daadwerkelijk bereiken, controleren wij uw adres bij het invoeren ervan op volledigheid en juistheid.

Wij verwijderen de meeste gegevens binnen 1 jaar na uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor wij de gegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht.

Bestellen als gast

U heeft de mogelijkheid om als gast te bestellen. Als u voor dit type bestelling kiest, kunt u de registratie overslaan. Houd er echter rekening mee dat u bij elke volgende bestelling uw gegevens opnieuw moet invoeren.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens die u in het kader van een bestelling als gast aan ons hebt verstrekt om de overeenkomst te verwerken.

Wij slaan de door u verstrekte gegevens op totdat uw bestelling is afgerond. Daarna worden uw gegevens gewist. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarplichten moeten bewaren, worden niet verwijderd, maar beperkt om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.

Andere

Wij kunnen uw gegevens ook opslaan wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens en technische informatie bijvoorbeeld opslaan voor zover dat nodig is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of te vervolgen, bijvoorbeeld om de veiligheid van gegevens te handhaven in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Dit kan ook gebeuren op basis van officiële of gerechtelijke bevelen, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, alsmede om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens en aan welke derden deelt u mijn gegevens?
Uitgangspunt is dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Coosje Bright als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Als wij uw gegevens delen met derden, doen wij dat alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen. Wij delen nooit meer informatie dan nodig is voor het doel van de verstrekking ervan. Wij delen gegevens met derden in de volgende gevallen.

Delen met dienstverleners die uw gegevens verwerken in de in de opdracht vermelde post. (Bijvoorbeeld: PostNL, Myparcel, Bpost).

Delen met dienstverleners die uw gegevens verwerken in de verwerking van uw bestelling, bij de betaling van goederen aan de in de bestelling aangegeven betalingsprovider. (Voorbeeld: betaalprovider Mollie, Paypal).

Openbaarmaking aan andere derden. Sommige wetten verplichten ons om uw gegevens door te geven aan derden of autoriteiten als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege officiële of gerechtelijke bevelen, of als wij daartoe gemachtigd zijn, bijvoorbeeld als dit nodig is om strafbare feiten te vervolgen of om onze rechten en vorderingen uit te oefenen.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en contractueel gebonden zijn.

Bovendien geven wij uw gegevens alleen door aan instanties die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en dus onderworpen zijn aan strenge EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of gebonden zijn aan een overeenkomstige veiligheidsnorm.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens?
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij met uw gegevens omgaan. Met dit privacybeleid proberen wij duidelijkheid en transparantie te verschaffen. Mocht u toch nog vragen hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per e-mail; kcc@CoosjeBright.nl of via het contactformulier op de website).

Als u een online account heeft, kunt u het gebruik van uw gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren via uw account. Houd er rekening mee dat uw bestelgeschiedenis voor u niet meer toegankelijk is zodra uw gegevens zijn verwijderd. Sla uw gegevens daarom zelf op voordat u een verzoek tot verwijdering indient. Gegevens die wij moeten bewaren vanwege wettelijke, statutaire of contractuele bewaarplichten worden niet verwijderd, maar beperkt zodat ze niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Welke rechten heeft u?

Recht op toegang

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren of te wijzigen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Het recht op wissen
U hebt het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de opslag van de gegevens noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie te beschermen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen of om wettelijke rechten uit te oefenen.

Recht op informatie

Indien u uw recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft uitgeoefend, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens informeren hoe deze zijn gecorrigeerd of gewist of hoe de verwerking is beperkt, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt aan uzelf of aan een derde over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming voor het verzamelen van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verwerking van de herroeping om technische redenen enige tijd kan duren en dat u gedurende deze tijd mededelingen van ons kunt blijven ontvangen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren, of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen via het online contactformulier. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een zwaarwegend legitiem belang hebben om de gegevens niet te verwijderen dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Zodra we de gegevens hebben verwijderd, kunnen we om technische redenen mogelijk niet onmiddellijk alle kopieën van de gegevens uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren aan bovenstaande verzoeken te voldoen als ze onredelijk vaak voorkomen, onredelijke technische inspanningen vereisen of een onredelijke technische impact hebben op onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen wanneer u een verzoek indient en, indien identificatie niet mogelijk is, te weigeren uw verzoek te verwerken.

Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Coosje Bright, kunt u contact opnemen met kcc@coosjebright.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd in overeenstemming is met de wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om dit te allen tijde te wijzigen. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er wijzigingen zijn aangebracht. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij dit duidelijker aankondigen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Laatst bijgewerkt: januari 2021